D baan.
o

Schadebeleid

Bij een ongeval

Als specialistisch leverancier van gekwalificeerde (bus)chauffeurs, realiseren wij ons dat we een positieve bijdrage kunnen en moeten leveren aan uitstekend en veilig vervoer bij onze opdrachtgevers. Natuurlijk met, waar mogelijk, een kostenreductie. Onze bijdrage is het selecteren van een goede chauffeur voor het gevraagde type inzet, kortom: het maken van de juiste match.

Selectie van ervaren (bus)chauffeurs

Consolid selecteert ervaren, gekwalificeerde C, D en CE chauffeurs en zorgt daarmee voor een preventieve aanpak. Hierbij staat de daadwerkelijke werkervaring centraal. Het selectiegesprek met de chauffeur wordt aan de hand van een uitgebreid CV besproken. Hierbij wordt vooral ingegaan op de werkervaring en de schadehistorie bij eerdere werkgevers. Voor het verkrijgen van een goed beeld worden altijd twee referenties nagetrokken. Hierbij komt ook de schadehistorie aan bod. De gespecialiseerde intercedent krijgt in de selectie een beeld van het soort werk waar de kandidaat het beste op kan worden ingezet. Aan de hand van de verkregen informatie en het beeld van onze intercedent kan worden besloten om één van de volgende selectiemiddelen in te zetten:

  • Een rijtest (volledig of juist specifiek gericht, op bijvoorbeeld manoeuvreren) bij één van onze eigen instructeurs of bij een verkeersschool

  • Een rijveiligheidstest

  • Een volledig chauffeursassessment 

Indien blijkt dat een kandidaat voor het type werk waar de inzet gaat plaatsvinden nog (gerichte) rijlessen nodig heeft, dan wordt dit verplicht totdat hij of zij over het vereiste basisniveau beschikt. Is er sprake van specifiek werk en vooral te weinig ervaring in dat specifieke werk, dan is ook werkplekbegeleiding door een instructeur van Consolid of een ingewerkte mentorchauffeur mogelijk.

Schaderegistratie voor onze (bus)chauffeurs

Indien een (bus)chauffeur van Consolid een ongeval heeft of schade rijdt is hij of zij verplicht dit te melden bij uw bedrijf. Dit verloopt op de door u voorgeschreven en door u geïnstrueerde werkwijze. In veel gevallen is dit een registratie middels het Europees schadeformulier en daarnaast vaak een eigen formulier of rapport van het bedrijf. Naast deze melding is de (bus)chauffeur verplicht de schade te melden aan Consolid, middels het contactformulier op onze website. Dit biedt onze intercedent de mogelijkheid te reageren op het schadegeval. Onze intercedent neemt bij iedere gemelde schade contact met u op om het voorval en de verdere aanpak door te spreken. Indien een naar u uitgezonden chauffeur van Consolid bij u schade heeft gereden wordt dus contact met u opgenomen. Mocht dit contact uitblijven, dan is het denkbaar dat de schade niet aan ons is gemeld. Wij verzoeken u in een dergelijk geval contact met ons op te nemen. Naar aanleiding van een schademelding van een (bus)chauffeur wordt door de intercedent ook contact opgenomen met de uitgezonden chauffeur.

  • Bij de eerste schade wordt door de intercedent met de chauffeur (ten minste telefonisch) gesproken over de oorzaak.

  • Een tweede schade binnen een jaar leidt tot een gesprek met de intercedent; is dit binnen een half jaar, dan is er ook een rijtest bij onze instructeur. Deze adviseert of nadere scholing of instructie is vereist om in de toekomst de kans op schades te verkleinen.

  • Individuele nascholing of instructie moet worden gevolgd door aantoonbare verbetering in rijgedrag van deze chauffeur, bij het uitblijven van verbetering zal de desbetreffende chauffeur niet meer worden uitgezonden door Consolid.

Nascholing werkzame (bus)chauffeurs

Daarnaast krijgen we vanuit onze vastlegging en aanpak informatie over alle schadegevallen, zodat we kunnen komen tot analyse en vervolg. Aanpassingen in de wijze waarop wij selecteren, testen, opleiden of begeleiden kunnen het gevolg zijn. Dit kan leiden tot groepsgewijze inzet van nascholing of instructie op specifiek werk, materieel, omstandigheden, enzovoorts. Conclusies zullen worden gebruikt als input voor de inhoud van door Consolid te bieden nascholing in het kader van de Europese eisen aan vakbekwaamheid. Vanuit onze registratie zijn wij tevens in staat onze opdrachtgevers te informeren over de schades die zijn gereden in een bepaalde periode, bij al hun vestigingen waar chauffeurs zijn ingeleend. Onze accountmanagers nemen deze gegevens mee in hun kwartaalrapportages aan het hoofdkantoor van onze landelijk werkzame klanten.