D baan.
o

Kwaliteitszorg en certificering

Verantwoord ondernemen

Consolid streeft altijd naar kwaliteit, continuïteit en tevreden klanten. Om dit te kunnen realiseren heeft Consolid een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit zijn geborgd.

Consolid beschikt over diverse kwaliteitscertificaten en erkenningen, die van toepassing zijn op de gehele organisatie of op specifieke werkgebieden. Op de servicepagina  voor onze klanten kunnen de actuele certificaten en verklaringen worden gevonden en gedownload.

ABU

Consolid is aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Met ruim 450 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 60% van de markt. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen en wordt op veel cruciale punten periodiek gescreend. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)

Consolid beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en voldoet daarmee aan NEN 4400-1. Gecertificeerde organisaties bewijzen met dit keurmerk en de bijbehorende audits dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. 

ISO 

Consolid is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze certificering maakt aantoonbaar dat wij in staat zijn volgens bepaalde vastgestelde procedures te werken en daarnaast ook onze processen en dienstverlening continu evalueren en verbeteren. 

Graydon Award

Consolid ontving de Graydon Award als onderscheiding voor het behoren tot de 5% financieel meest gezonde bedrijven in de uitzendbranche.

Horizontaal Toezicht

Consolid heeft per 2014 een convenant met de Belastingdienst afgesloten voor Horizontaal Toezicht, opnieuw een erkenning van het goed op orde zijn van haar administratie en afdrachten.

Veiligheidszorgsysteem

Consolid Rail is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend personeelsteller met een goedgekeurd veiligheidszorgsysteem. Consolid is geautoriseerd om personeel in veiligheidsfuncties –zoals treinmachinisten- in te zetten in het vervoersproces bij railbedrijven.

VCU

Consolid Beveiliging is VCU-gecertificeerd, zodat zij personeel kunnen leveren voor inzet op projecten met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, aan installaties, werkplaatsen en op projectlocaties. Consolid Beveiliging is tevens een ECABO-erkend leerbedrijf voor de beveiligingsbranche.

MVO Prestatieladder

Dit is een certificaat waarbij maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling meetbaar wordt gemaakt. Consolid heeft niveau 3 behaald op deze prestatieladder. Het laat zien dat Consolid onderneemt op een manier die rekening houdt met de omgeving, met de buitenwereld – people, planet en profit. Het houdt in dat je zorgt voor elkaar én het milieu en op die manier probeert Consolid zo goed mogelijk te laten draaien.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van onze organisatie en is vanaf de oprichting van Consolid de drijfveer voor ons handelen. Bij Consolid vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen en kan blijven meedoen. Zo zorgen we dat iedereen klaar is voor de baan van vandaag én morgen. Onze activiteiten hebben effect op het milieu. De milieu impact van onze organisatie ligt vooral op het gebied van energie en mobiliteit. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke positie en nemen preventief maatregelen om onze milieubelasting te minimaliseren. Daarnaast bouwen we aan duurzame relaties met onze opdrachtgevers en overige stakeholders. Doel hiervan is om samen met onze stakeholders een maatschappelijke bijdrage te leveren op het gebied van people, planet en profit. Op die manier openen we de dialoog en komen we samen tot verbetering van onze dienstverlening.

De uitgangspunten voor ons MVO beleid zijn gericht op een optimale balans tussen people, planet en profit. We hebben 3 thema's benoemd, waarop wij primair het verschil willen maken:

  1. Arbeidsomstandigheden: wij bieden onze medewerkers en flexkrachten een veilige en gezonde werkomgeving met optimale ontwikkelingsmogelijkheden (people).

  2. Milieu, grondstof, energie, emissies; onze organisatie heeft meerdere vestigingen en onze milieu prestaties liggen op het terrein van energiegebruik en emissies door onze mobiliteit. Wij stellen duidelijke doelstellingen om de negatieve effecten voor het milieu (“planet”) zo maximaal mogelijk terug te dringen.

  3. Betrokkenheid bij/ontwikkeling van de gemeenschap/ economie: vanuit onze rol als specialist op het terrein van vervoer & veiligheid richten wij ons strategisch beleid op ontwikkelingen binnen deze branche zodat wij onze opdrachtgevers, medewerkers en toekomstige medewerkers passende oplossingen binnen het toekomstige arbeidsmarkt landschap kunnen bieden (profit).

Verslag verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van onze organisatie en is vanaf de oprichting de drijfveer voor ons handelen. In 2022 hebben we meer dan daarvoor gemerkt hoe belangrijk het is om elkaar op te zoeken en te zien; het geeft energie, het inspireert en het maakt de samenwerking veel makkelijker. En deze samenwerking is juist nu zo belangrijk, met de spanning op de arbeidsmarkt. Samen werken we hard op de verschillende locaties om de vacatures te vervullen en mensen mee te laten doen. Hoe we dat doen, kun je lezen in hoofdstuk 3 van ons duurzaamheidsverslag. Bij Consolid vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen en kan blijven meedoen. Zo zorgen we dat iedereen klaar is voor de baan van vandaag én morgen. Die verantwoordelijkheid nemen we graag.

Lees hier het verslag.