Kwaliteitszorg en certificering

Consolid streeft altijd naar kwaliteit, continuïteit en tevreden klanten. Om dit te kunnen realiseren heeft Consolid een managementsysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit zijn geborgd.

Consolid beschikt over diverse kwaliteitscertificaten en erkenningen, die van toepassing zijn op de gehele organisatie of op specifieke werkgebieden. Op de servicepagina voor onze klanten kunnen de actuele certificaten en verklaringen worden gevonden en gedownload.

 

 

 

 

ABU

Consolid is aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). Met ruim 450 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 60% van de markt. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen en wordt op veel cruciale punten periodiek gescreend. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)

Consolid beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en voldoet daarmee aan NEN 4400-1. Gecertificeerde organisaties bewijzen met dit keurmerk en de bijbehorende audits dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. 

ISO 9001:2015

Consolid en haar dochterbedrijven zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. In het kwaliteitszorgsysteem is het voortdurend meten van klanttevredenheid op specifieke punten van de dienstverlening geïmplementeerd.

Graydon Award

Consolid ontving de Graydon Award als onderscheiding voor het behoren tot de 5% financieel meest gezonde bedrijven in de uitzendbranche.

Horizontaal Toezicht

Consolid heeft per 2014 een convenant met de Belastingdienst afgesloten voor Horizontaal Toezicht, opnieuw een erkenning van het goed op orde zijn van haar administratie en afdrachten.

Veiligheidszorgsysteem

Consolid Rail is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend personeelsteller met een goedgekeurd veiligheidszorgsysteem. Consolid is geautoriseerd om personeel in veiligheidsfuncties –zoals treinmachinisten- in te zetten in het vervoersproces bij railbedrijven.

Keurmerk Flexbedrijven

Consolid Beveiliging beschikt over het Keurmerk Flexbedrijven in de Particuliere Beveiliging. Dit keurmerk is bedoeld voor uitzend- en/of detacheringsbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van vakbekwaam en betrouwbaar personeel aan zijn opdrachtgever, de vergunningplichtige beveiligingsorganisaties.

VCU

Consolid Beveiliging, Consolid Rail en Consolid Automotive zijn VCU-gecertificeerd, zodat zij personeel kunnen leveren voor inzet op projecten met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, aan installaties, werkplaatsen en op projectlocaties. Consolid Beveiliging is tevens een ECABO-erkend leerbedrijf voor de beveiligingsbranche.