D baan.
o

Basisopleiding mét baangarantie

Treinmachinist

Om als machinist op een trein te mogen rijden moet je je volledige bevoegdheid behalen. Consolid biedt hierin 2 functies, namelijk machinist goederen en machinist reizigers. 


Als machinist goederen word je naast de opleiding tot machinist ook opgeleid tot wagencontroleur. Waarbij je je bezighoudt met het controleren van de fysieke conditie van aangekoppelde wagens, de juiste (be)lading en de juiste codering van gevaarlijke stoffen op deze wagens. Vaak loop je lange stukken door de ballast voor controle voordat je weer verder kunt rijden. Bij deze functie hoort ook het rangeren, waarbij je verantwoordelijk bent voor het aan- en afkoppelen van de juiste wagens om de trein vertrek gereed te maken. Het is een prachtige afwisselende functie, waarbij je veel buiten werkt en niet bang moet zijn om vieze handen te krijgen.

De machinisten reizigers van Consolid rijden voor vervoerders zoals Arriva, Connexxion en Qbuzz. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het veilig vervoeren van alle forenzen, studenten, vakantiegangers en dagjesmensen. Zodat zij comfortabel en op tijd op hun bestemming komen.

Stap 1: Selectie & aanmelding

In de selectie zitten meerdere stappen. Dit zijn:

1. Capaciteitentest
2. Presentatie inhoud opleiding met 1e sollicitatiegesprek
3. 2e sollicitatiegesprek
4. Psychologisch onderzoek
5. Gesprek met opdrachtgever
6. Medisch onderzoek
7. Toets bevoegd spoorbetreder
8. Kick-off met mede opleidingskandidaten

Wanneer je door de selectie bent gekomen en ook geaccepteerd door de inlener van Consolid,  word je aangemeld bij de Consolid Academy. Zodra je de opleidingsovereenkomst hebt getekend word je officieel aangemeld bij de opleider.

Stap 2: Opleidingsovereenkomst

Je krijgt een Opleidingsovereenkomst die je dient te ondertekenen. Daarin staan de voorwaarden en randvoorwaarden waaronder je mag beginnen aan de opleiding. Ook Consolid tekent jouw opleidingsovereenkomst, zodat ook wij ons houden aan de afspraken die daarin worden gemaakt.

Consolid regelt alles voor je en betaalt de hele opleiding vooruit. Gedurende een vastgesteld aantal weken zal een bedrag per gewerkte week op je salaris worden ingehouden; dit gaat in na het afronden van je 60 ervaringsdagen. Wanneer je een door Consolid vastgestelde periode gewerkt hebt, zal de rest van de opleidingskosten komen te vervallen

Zo heb je een voordelige opleiding én een baangarantie tegelijk.

Stap 3: Opleiding

Tijdens de opleiding biedt Consolid het minimumloon. Indien je een uitkering krijgt van gemeente of UWV gelden soms andere regelingen. Vraag hiernaar bij de intercedent.

Consolid kan je alleen een arbeidscontract aanbieden als je alle geldige papieren (certificaten en vergunningen) van de opleiding in bezit hebt om als machinist te mogen rijden (regels van de IL&T). De VVRV stelt dat iedere opleidingskandidaat 1x een herexamen mag doen. Gezien de vele testen en keuringen in het selectietraject en de intensieve begeleiding vanuit Consolid moet het mogelijk zijn de examens te behalen. Consolid zal je inschrijven voor de opleiding bij de opleider. In de meeste gevallen is dit RDP-Services in Rotterdam of op locatie in het land bij de inlener.

Praktijkopleiding bij de inlener

De opleiding tot machinist volledig bevoegd bestaat uit een deel theorie en praktijk. De praktijk volg je bij één van onze opdrachtgevers.

Theorie machinist

Theorie-opleiding: 32 dagen inclusief 2 dagen simulatietraining.

Je start met een introductie. Alle lesmaterialen worden verzorgd door de opleider. Het theorie-examen wordt in Nederland verzorgd door de VVRV (Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer) in Den Haag. De VVRV ziet tevens toe op de praktijkexamens, welke door erkende examinatoren van (andere) railbedrijven worden afgenomen. In principe krijg je om de week theorie- en praktijklessen, afhankelijk van beschikbaarheid van instructeurs/mentormachinisten en materieel van de inlener. De theorielessen zijn fulltime en overdag.

Er zijn 4 theorie-modules waar je aansluitend een examen voor moet afleggen bij de VVRV:

  1. Machinist vergunning deel 1

  2. Machinist vergunning deel 2

  3. Veiligheidscommunicatie

  4. Simulatie examen

Na het behalen van de theorie-examens kan Consolid een vergunning aanvragen bij de IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport (pas als het certificaat ‘vergunning’ van IL&T is ontvangen).

Praktijk machinist

Ongeveer 30 dagen praktijkstage: je krijgt les van een instructeur/mentormachinist van de inlener op een trein van de inlener. De praktijklessen kunnen ook in de avond, nacht en in het weekend plaatsvinden! De examens worden afgenomen door een gecertificeerde examinator die dit aanmeldt bij het VVRV. 

Er is 1 praktijkexamen 'Machinist volledig bevoegd'. 

Onder de praktijk valt ook het zgn. ‘wegleren’ (wegbekendheid verkrijgen) Dit houdt in dat hij of zij een aantal malen mee dient te rijden en vervolgens examen moet doen. 

Met een bevoegdheidsbewijs kan een machinist aantonen welk materieel hij mag bedienen, welke infrastructuur hij mag berijden en of hij de juiste taalvaardigheden heeft. De inlener is verantwoordelijk voor de verstrekking van het bevoegdheidsbewijs aan de machinist.

Als je hiervoor slaagt ben je machinist volledig bevoegd, op voorwaarde dat je nog 60 dagen zelfstandig als machinist rijdt. Deze periode kan pas starten nadat de vergunning van IL&T is ontvangen. Na ontvangst van het certificaat machinist VB praktijk, een met goed gevolg afgelegd wegexamen en het certificaat van de locomotief. Als de 60 ervaringsdagen zijn afgerond is de gehele opleiding afgelopen.

In de opleiding tot goederenmachinist zal je altijd nog een paar aanvullende opleidingen moeten volgen, zoals:

  • Wagencontroleur bestaande uit: Basisbekwaamheden, vervoer gevaarlijke stoffen, huckepack en praktijksimulatie.

  • Rangeerder

Voor vragen over de praktijkopleiding kun je altijd terecht bij je vakinhoudelijk leidinggevende van Consolid.

Start bij ons je opleiding

Volg een rijopleiding met code 95.
Word onze nieuwe:

Ontwikkel jezelf en word vakbekwaam

Maak van je passie jouw dagelijkse beroepspraktijk

Blijf up to date en futureproof

Ontwikkel jezelf en volg via ons
workshops en aanvullende opleidingen

Benieuwd wat de Consolid Academy voor jou kan doen?