Welkom bij Consolid's Future Department:

Business Unit Drones

Drones worden tegenwoordig al breed ingezet in verschillende sectoren. De zakelijke inzet van drones kan ook voor uw bedrijf een interessant middel zijn om werk efficiënter, sneller of misschien wel veiliger uit te voeren.

Zweverig?

Jazeker en alles onder controle. Gecertificeerd vliegen wij op hoogte om met een helicopterview het overzicht te kunnen bewaren.

Behoefte aan de inzet van gecertificeerde dronepiloten? Bij Consolid werken we samen met deze vakmensen en leiden we ze op. Mensen met technische skills en verantwoordelijkheidsgevoel. En vooral: piloten die uw installatie, gebouw, terrein, gewas of bewegingen nauwgezet in kaart brengen en overzicht bieden.

Zij gingen u voor ...

Zakelijke inzet van drones is in sommige sectoren al gebruikelijk. Het gebruik in de entertainment industrie is het meest bekend, drones maken in deze sector foto’s, video’s en filmopnamen. Rijksoverheid gebruikt drones bijvoorbeeld voor hulp bij calamiteiten en inspectie van bruggen en wegen. De energiesector gebruikt drones om windmolenparken te inspecteren en de agrarische sector zet ze in voor de inspectie van landerijen en bij landbouw. In de beveiliging worden ze ingezet bij het surveilleren van grote oppervlaktes, wijken, bedrijfsterreinen en evenementen.

  

READY FOR TAKE-OFF?

Gaan uw aandacht en interesse uit
naar de professionele inzet van drones
binnen uw eigen sector?

En maakt u graag een vliegende start?

INFORMEER MIJ

Start een pilot.
Bespreek de mogelijkheden.
Fly Consolid.

Join the future! It's here to stay.