Waarom de Perspectiefverklaring?


Een perspectiefverklaring vergroot de kans op het verkrijgen van een hypotheek voor een koophuis. Om deze perspectiefverklaring te kunnen krijgen dien je vanzelfsprekend wel aan een aantal eisen te voldoen. Welke eisen dit exact zijn vindt je verderop op de pagina terug.

Aan de hand van dit document verklaart Consolid dat jij, met een flexibel arbeidscontract, op basis van jouw werkzaamheden tenminste het huidige inkomstenniveau zult houden. Oftewel: jouw inkomen blijft stabiel. Deze verwachting wordt onder andere gebaseerd op jouw achtergrond en de omstandigheden in de arbeidsmarkt.

JOUW TOEKOMST. ONZE AANDACHT.

Vervangt de Perspectiefverklaring de Werkgeversverklaring
Nee, bij de aanvraag van een hypotheek zal je nog steeds een werkgeversverklaring nodig hebben. Echter vergroot de Perspectiefverklaring op het moment dat je een flexibel arbeidscontract hebt wel je kansen op het krijgen van een hypotheek. Er wordt namelijk, in plaats van naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, gekeken naar het actuele inkomen en de kans dat dit minimaal gelijk blijft in de toekomst.

Geldigheid Perspectiefverklaring
Vanaf het moment dat je de perspectiefverklaring hebt ontvangen, is deze een half jaar geldig. Het is dus raadzaam om de aanvraag pas te doen als je concrete plannen hebt om een huis te gaan kopen. Echter is het ook van belang dat je de aanvraag niet te lang uitstelt, aangezien de aanvraagprocedure enige tijd in beslag neemt. Kijk voor meer informatie hierover onder het kopje ‘De Perspectiefverklaring aanvragen de procedure’.

Aan welke eisen moet je minimaal voldoen voor de aan vraag
Om in aanmerking te kunnen komen dien je:

  • momenteel werkzaam te zijn via Consolid;
  • momenteel loon te ontvangt via Consolid;
  • minimaal 52 aaneengesloten weken beoordeelbare werkervaring te hebben via Consolid;
  • serieus opzoek te zijn naar een woning;
  • alle tijdens de procedure gevraagde documenten (tijdig) te kunnen overleggen*;
  • minimaal één referentie te kunnen overleggen.

* Tijdens de aanvraag procedure dien je de door de perspectieftaxateur van Consolid gevraagde stukken binnen het gestelde termijn van 10 werkdagen toe te sturen. Zijn de stukken niet tijdig binnen, dan wordt de aanvraagprocedure afgesloten. Hiervan ontvang je geen bericht.

De procedure met betrekking tot het verkrijgen van de Perspectiefverklaring
Binnen 2 werkdagen nadat jij je aanvraag hebt ingediend krijg je te horen of jouw aanvraag in behandeling genomen zal worden. Dit hangt af van de drie basis eisen:

  1. Jij bent momenteel werkzaam via Consolid;
  2. Jij hebt 52 weken aaneengesloten beoordeelbare werkervaring via Consolid;
  3. Jij ontvangt loon via Consolid.

Op het moment dat jouw aanvraag in behandeling genomen wordt zal jij per e-mail het verzoek krijgen verschillende stukken op te sturen die nodig zijn om de aanvraag compleet te maken. Hiervoor heb je vanaf het moment van ontvangst van de e-mail maximaal 5 werkdagen de tijd voor. Denk hierbij aan een cv met complete arbeidshistorie, kopieën van behaalde diploma’s/rijbewijs die nodig zijn om jouw functie uit te mogen voeren, contact gegevens van een referent etc.

Op het moment dat jouw aanvraag in behandeling genomen wordt zal jij per e-mail het verzoek krijgen verschillende stukken op te sturen die nodig zijn om de aanvraag compleet te maken. Hiervoor heb je vanaf het moment van ontvangst van de e-mail maximaal 10 werkdagen de tijd voor. Denk hierbij aan een cv met complete arbeidshistorie, kopieën van behaalde diploma’s/rijbewijs die nodig zijn om jouw functie uit te mogen voeren, contact gegevens van een referent etc.

Verder zal er een gesprek plaats moeten vinden tussen jou en jouw contactpersoon bij Consolid. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van deze afspraak. Benader jouw contactpersoon dus tijdig! Jullie nemen samen verschillende zaken door met betrekking tot jouw functioneren. Het tijdens het gesprek ingevulde gespreksformulier dient ook binnen 10 werkdagen retour gestuurd te zijn naar de perspectieftaxateur. Jouw contactpersoon bij Consolid zal hier zorg voor dragen.
Vanaf het moment dat alle documenten in goede orde zijn ontvangen zal er aan de hand van de aanwezige stukken bekeken worden of jij al dan niet in aanmerking komt voor de perspectiefverklaring. Na ontvangst van alle documenten zal jij binnen 5 werkdagen horen of dit voor jou het geval is. Bij positief bericht, zal de Perspectiefverklaring direct meegezonden worden.

In totaal neemt de aanvraagprocedure minimaal 10 en maximaal 17 werkdagen in beslag. Zorg dus dat jij jouw aanvraag tijdig in dient en niet op het laatste moment, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden.

Bij vragen kan je contact opnemen met ons via 020 – 586 1199 en vragen naar de perspectief taxateur of een e-mail sturen naar perspectiefverklaring@consolid.nl

De perspectiefverklaring aanvragen
Om een aanvraag in te dienen voor de perspectiefverklaring dien je contact op te nemen met jouw contactpersoon binnen Consolid. Deze zal er voor zorgen dat de aanvraag intern doorgezet wordt. Zodra de aanvraag binnen is zal het bovengenoemde proces in gang gezet worden.