Nascholing Code 95 - U15 Sociale Veiligheid en omgaan met agressie, Zwolle | 22 februari 2024 | 09:30 - 17:30

Nascholing Code 95 - U15 Sociale Veiligheid en omgaan met agressie

Interessant voor uw transportchauffeurs?

Agressie in je werk kan in veel gevallen het functioneren en de gezondheid van uw chauffeurs beïnvloeden. Vrachtwagenchauffeurs hebben daar helaas steeds vaker mee te maken, bijvoorbeeld door medeweggebruikers op het verkeerswegennet en bij het laden en lossen.

In deze nascholingsmodule code 95 - tellend voor 7 uur nascholing code 95 - wordt ruimschoots aandacht geschonken aan het herkennen van agressie en de gevolgen van geweld. Ook wordt ingegaan op strategieën om met agressief gedrag om te gaan en ook agressie te voorkomen. Tot besluit komen de belangrijkste aspecten met betrekking tot verbale- en non-verbale communicatie in geweldssituaties nog aan de orde.

Meer informatie over deze training? Vul het invulformulier in en wij nemen contact met u op.

Of neem direct contact op:
Wouter van 't Blik
Accountmanager
0651306784
w.vantblik@consolid.nl

Informatie:
Locatie: Hanzelaan 196-B (5e etage), 8017 JG Zwolle 
Tijd: 09:30 - 17:30 uur
Klassengrootte: 8-12 personen


  Locatie: Zwolle