BASISOPLEIDING MÉT BAANGARANTIE
BEVEILIGER: Diploma Beveiliger 2

Om te mogen werken als beveilingsmedewerker dien je in het bezit te zijn van het Diploma Beveiliger 2 (voorheen ABM). Het is een BBL-opleiding op MBO 2 niveau (leren en werken). Consolid werkt voor de opleiding met een particuliere opleider (Bouman).

Om als gediplomeerd beveiliger te kunnen werken, moet je ook in bezit zijn van een certificaat Bedrijfshulpverlening. Je wordt hier in principe aansluitend aan de opleiding voor aangemeld bij een opleider BHV.

Stap 1: Selectie & aanmelding

In de selectie voor de functie van beveiliger zit in ieder geval een kort assessment (digitaal) en vaak ook een een gesprek bij de opdrachtgever.

Belangrijk voor de beveiligingspas die wordt aangevraagd, is een volledige screening door de politie.

Voor de functie van toezichthouder geldt een selectie die vaak in samenspraak met de opdrachtgever (inlener) bepaald wordt. Indien je voor alle ronden bent geslaagd word je door de intercedent aangemeld bij de afdeling Opleidingen voor een opleiding.

Stap 2: Opleidingsovereenkomst

Voordat je aan de opleiding begint teken je een opleidingsovereenkomst met daarin bepaalde voorwaarden.

Bij omscholing regelt en betaalt Consolid de gehele opleiding voor jou.  Door een bepaalde periode en uren  voor Consolid te werken los jij jouw opleidingsschuld af (zonder inhoudingen op je salaris). Wanneer je deze door Consolid vastgestelde periode geheel afmaakt kan je Consolid kosteloos verlaten (dus zonder studieschuld). Zo heb je een zeer gunstige regeling voor een opleiding én een baangarantie tegelijk.

Stap 3: Opleiding

Je krijgt van de opleider waar Consolid je heeft aangemeld een rooster met daarin de lesdagen waar je bij aanwezig dient te zijn.

Je hoeft zelf verder niets te doen: Consolid en/of de opleider zal je aanmelden voor de examens.

Wanneer je een keer zakt is het mogelijk dat je daarvoor een herexamen doet. Hiervoor zal Consolid je wederom aanmelden.

Afhankelijk van de situatie kunnen herexamen kosten overigens wel voor eigen rekening zijn.

Behaal met de Consolid Academy je opleiding tot Beveiliger

De opleiding Beveiliger is een kortdurend (BBL) traject waarin deelnemers in een relatief korte periode hun volledige MBO 2 diploma behalen. Het is een combinatie van theorie, 7 weken lang 2 vaste dagen naar "school" bij een opleider van Consolid, én praktijk (in uniform aan het werk als aspirant beveiliger op het hoofdkantoor van Consolid te Hoofddorp). De stageperiode bij Consolid duurt 3 tot 4 maanden. Deze stage loop je bij Consolid of bij een klant van Consolid. Je wordt goed begeleid door een praktijkbegeleider van Consolid.

THEORIE EXAMEN

Het theorie examen SVPB wordt via de computer afgenomen (computer based examen) in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort.

Je mag pas examen doen voor de praktijk SVPB als het PraktijkWerkBoek af is, dit werkboek vul je tijdens jouw stage. Het werkboek moet akkoord worden bevonden door de praktijkopleider en de BPV coördinator van het opleidingsinstituut.

Als de opdrachten zijn afgetekend wordt het praktijkexamen aangevraagd.

PRAKTIJK EXAMEN

Het examen wordt afgenomen in het praktijkexamencentrum (PEC) van de opleider. Het examen bestaat uit de 2 onderdelen:

- Het maken van een specifiek rapport op de computer
- Praktisch Handelen basis (3 rollenspellen)

Je kunt stage lopen onder voorbehoud van een goedkeuring van de politie (screening). Consolid zorgt voor de stageplek en begeleiding. Er wordt een 'groen legitimatiebewijs' verstrekt waarmee je binnen één jaar na afgifte het volledige beveiligingsdiploma behaald moet hebben. Tijdens de stageperiode wordt er, onder toezicht van de praktijkopleider, een praktijkwerkboek bijgehouden. 

START BIJ ONS JE CARRIÈRE

Bekijk hier onze opleidingsvacatures:

Beveiliger worden 

ONTWIKKEL JEZELF,
BLIJF VAKBEKWAAM

Herhaal je BHV cursus via Consolid.

Verplichte nascholing Beveiliging

DIPLOMA BEVEILIGER
AL IN BEZIT?

Bekijk dan onze beveiligingsvacatures. 

Beveiligingsvacatures